o.T. (ballen) Filzplastik
  • o.T. (ballen)
  • Schafwolle, nadelgefilzt
  • 43 x 45 x 12 cm
  • 2021